19th Ave New York, NY 95822, USA

Đầu tư Québec – Canada

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ QUÉBEC – CANADA

Chương trình Đầu tư định cư Québec được chính phủ Canada áp dụng năm 1986 và được quản lý bởi chính quyền Québec.
Kể từ ngày 1/12/2010, chương trình này đã được thay đổi điều kiện tham gia. Nguồn ngân quỹ thu được từ chương trình đầu tư định cư Québec sẽ được chuyển đến hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Québec hỗ trợ các dự án kinh tế nhằm mang lại nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ cũng như đóng góp vào ngân quỹ chính quyền Québec.

Điều kiện tham gia: x

  • Sở hữu $1,600,000 CAD bao gồm: bất động sản, tiền tiết kiệm, cổ phần công ty… (tài sản của vợ/chồng, tài sản thừa kế hợp pháp)
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý doanh nghiệp: giám đốc, phó giám đốc, giám đốc tài chính, trưởng phòng nhân sự, trong 5 năm gần nhất tính từ ngày nộp hồ sơ.
  • Đầu tư $220,000 CAD cho chính phủ Canada không hoàn trả hoặc đầu tư $800,000 CAD được chính phủ Canada đảm bảo hoàn trả không lãi trong vòng 5 năm.
  • Đạt 40 điểm theo thang điểm Canada quy định trong chương trình.

Lợi ích nhà đầu tưx

  • Chương trình đầu tư Quebec được đánh giá là nhanh nhất để có thẻ PR Canada
  • Không bị ràng buộc và có thể sống bất cứ đâu tại Canada
  • Cả gia đình có mọi quyền lợi như những thường trú nhân Canada.

Tiến trình hồ sơ đầu tư Québecx

[history his=”%5B%7B%22year%22%3A%22B1%22%2C%22name%22%3A%22T%E1%BB%AB%204-6%20th%C3%A1ng%22%2C%22des%22%3A%22Ch%E1%BB%A9ng%20minh%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20n%E1%BB%99p%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20cho%20c%C6%A1%20quan%20%C4%91i%20tr%C3%BA%20Canada%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22B2%22%2C%22name%22%3A%22Sau%2012-18%20th%C3%A1ng%22%2C%22des%22%3A%22S%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20ph%E1%BB%8Fng%20v%E1%BA%A5n.%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22B3%22%2C%22name%22%3A%2230%20-%2060%20ng%C3%A0y%22%2C%22des%22%3A%22Khi%20ch%E1%BA%A5p%20thu%E1%BA%ADn%20%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%3E%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20chuy%E1%BB%83n%20ti%E1%BB%81n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22B4%22%2C%22name%22%3A%22C%C3%B9ng%20v%E1%BB%9Bi%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20cho%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%20%3E%20Chuy%E1%BB%83n%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20cho%20b%E1%BB%99%20tr%C3%BA%20Canada%20%C4%91%E1%BB%83%20xin%20c%E1%BA%A5p%20Visa%22%2C%22des%22%3A%22%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22B5%22%2C%22name%22%3A%22Ki%E1%BB%83m%20tra%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%22%2C%22des%22%3A%22%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22B6%22%2C%22name%22%3A%22C%E1%BA%A5p%20Visa%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%22%2C%22des%22%3A%22%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%22%7D%5D” light=”true” ani=”true”]
[call_to title=”Liên hệ ngay để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về chương trình định cư Canada” linkbox=”url:tel%3A0901%20329%20729|title:Hotline%3A%200901%20329%20729||”]
[na_posts_carousel style=”mega-post-carousel4″ comment=”none” catg=”none” dot=”false” speed=”5000″ settings=”size:5|order_by:date|post_type:post|categories:48″]