Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Q1, HCM
Thứ 2 - Thứ 6 08:30-17:30
Hotline: 0931 830 838 - 0901 329 729

CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG PRINCE EDWARD ISLAND (PEI PNP)

Chương trình định cư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) được giới thiệu lần đầu vào năm 2001. Chương trình này là một sự đổi mới so với các chương trình đầu tư cũ, gồm 3 diện: diện sở hữu 100%, diện sở hữu một phần, diện giấy phép lao động. Trong 7 năm triển khai chương trình, hàng ngàn người đã nhận được quy chế thường trú vĩnh viễn thông qua PEI PNP.

CÁC DIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG PEIx

Diện sở hữu 100%

Dành cho những người có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, bằng cách mua lại hoặc thành lập doanh nghiệp mới với vốn sở hữu 100% ở PEI. Đương đơn phải đạt được các điều kiện và phải nộp một khoản phí 200,000 CAD – phí đặt cọc được hoàn trả. Phí này được giữ trong tài khoản bảo chứng bởi chính phủ tỉnh bang.

Diện sở hữu một phần

Dành cho những người mong muốn chuyển sang kinh doanh PEI trước khi được đề cử thường trú có thể xin giấy phép lao động và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm. Đương đơn sẽ phải ký các thỏa thuận cần thiết trước sau khi đạt đủ các điều kiện của chương trình. Khi đạt đủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, đương đơn sẽ được đề cử bởi Văn phòng Di trú, Định cư và Dân số (Office of Immigration, Settlement and Population) để lấy quy chế thường trú vĩnh viễn tại Canada.

Diện Giấy phép lao động

Dành cho những người mong muốn chuyển sang kinh doanh PEI trước khi được đề cử thường trú có thể xin giấy phép lao động và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm. Đương đơn sẽ phải ký các thỏa thuận cần thiết trước sau khi đạt đủ các điều kiện của chương trình. Khi đạt đủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, đương đơn sẽ được đề cử bởi Văn phòng Di trú, Định cư và Dân số (Office of Immigration, Settlement and Population) để lấy quy chế thường trú vĩnh viễn tại Canada.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIAx

Đương đơn phải đạt tối đa 200 điểm theo tiêu chí trên hệ thống EOI (EXPRESSION OF INTEREST):

  • Độ tuổi từ 21 – 59 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
  • Trình độ học vấn tối thiểu 12 năm giáo dục chính quy.
  • Trình độ ngoại ngữ tối thiểu tương đương CLB 4 (The Canadian Language Benchmarks)
  • Tài sản ròng tối thiểu 600,000 CAD thông qua các nguồn hợp pháp của cá nhân và không tính các tài sản cho tặng.
  • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN ĐẶT CỌC BẢO CHỨNGx

  • Điều kiện về kinh doanh: 150,000 CAD tiền đặt cọc bảo chứng sẽ được hoàn trả nếu  đương đơn đáp ứng đủ các điều kiện trong Thỏa thuận bảo chứng, bao gồm điều hành hoạt động kinh doanh tối thiểu 12 tháng liên tục.
  • Điều kiện về cư trú: 50,000 CAD tiền đặt cọc bảo chứng sẽ được hoàn trả:

+ 25,000 CAD khi đương đơn cư trú liên tục trong vòng 6 tháng (183 ngày) kể từ ngày đến PEI.

+ 25,000 CAD khi đương đơn cư trú trong vòng 1 năm kể từ ngày đến PEI.

 

Tiến trình thực hiện hồ sơ PEI PNPx

B1

 

Đánh giá khả năng đương đơn

Đương đơn đánh giá khả năng theo các diện của chương trình

B2

 

Tạo hồ sơ EOI

Nếu đương đơn đáp ứng được các điều kiện của chương trình thì đương đơn hoặc Island Agent có thể tạo một hồ sơ trên hệ thống EOI.

B3

 

Nhận thư mời nộp hồ sơ

Đương đơn sẽ nhận được thư mời nộp hồ sơ bao gồm số hồ sơ và hướng dẫn. Thời gian nhận thư mời phụ thuộc vào hạn mức hằng năm, khả năng xử lý hồ sơ và các yêu cầu khác của tỉnh bang.

B4

 

Chuẩn bị hồ sơ

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thư mời, đương đơn phải chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ theo danh sách yêu cầu.

B5

 

Nộp hồ sơ và phí xử lý hồ sơ đến Island Investment Development Inc. (IIDI)

B6

 

Tham dự phỏng vấn và nộp kế hoạch kinh doanh tại PEI

B7

 

Nộp tiền Đặt cọc bảo chứng (200,000 CAD)

B8

 

Nộp hồ sơ lên Chính phủ liên bang

B9

 

Đến PEI

B10

 

Tuân thủ Thỏa thuận đã ký

Liên hệ ngay để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về chương trình định cư Canada