Comprehensive EB5
investment solution.

EB-5 INVESTMENT PROGRAM

 • In 1990, the US Congress enacted the EB-5 program for eligible foreigners to invest in a business that would benefit the US economy and create at least 10 full-time jobs for US citizen.
 • The required minimum investment amount is $500,000 (*) US dollars.
 • Green Card attainment period is at least 2 years.
 • The investment will be refunded 100% immediately after the investor attains the permanent residency.

(*) The EB-5 investment amount is likely to increase after the adoption of the new EB-5 investment law.

Requirement:x

Investors need to provide sufficient documentation to substantiate the cash flow when making an investment of $500,000 * in US dollars.

There are many forms of proof:
 • Earnings from salaries
 • Loans, mortgages from banks or businesses
 • Gift / inheritance property
 • From the sale of real estate

EB-5 Investor Benefitsx

 • Rapid processing time (10 – 14 months only).
 • No language proficiency, education or age requirements.
 • No business experience or direct business experience requirements.
 • Live, work and travel freely anywhere in the United States.
 • Investors and families have all the benefits as a US permanent resident.
 • Expand business, international cooperation.
 • Entry into the US without applying for visa.
 • Relatives Sponsorship.

INTERIMM team with experience:x

 • Over 15 years in financial analysis of international investment funds.
 • Over 20 years of experience in the field of Trade, International Investment Management.
 • 10 years in working directly with real estate corporations, project developers and leading law firms in the United States, Australia, Canada and the Europe.
 • 07 years in comprehensive analysis and evaluation of the EB-5 Project.
 • Experience in evaluation and documentation process with 100% success rate.
 • Trade network system with more than 20 Asian entrepreneur communities all over the USA.

Criteria for project selection:x

Interimm is responsible for evaluation and direct survey to bring safe projects with low-risk to investors, based on criteria.

 • Technical knowledge of project developer.
 • Safe capital stack, transparent and clear project cash flow
 • Real project, construction updates through phases.
 • Job creations allocated to each investor.
 • Business and development  plan.
 • Return of Capital for EB5 investor.

 

FAQx

Là nguồn tiền có được từ việc đầu tư, kinh doanh, cho tặng, thừa kế… hợp pháp. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể, Interimm sẽ có tư vấn chính xác và minh bạch cho quý vị.

EB-5 gián tiếp là thông qua các Trung tâm Vùng (Regional Centers) được cấp phép của Sở di trú Mỹ (USCIS), đầu tư chính qua hai hình thức LOAN BASED (Cho vay) hoặc EQUITY BASED (cổ đông) trong thời gian từ 5 đến 6 năm.

 

EB-5 trực tiếp là việc nhà đầu tư xin được giấy phép đầu tư nước ngoài của nước sở tại, với bản kế hoạch kinh doanh cụ thể để sang Mỹ tự đầu tư, quản lý kinh doanh và tạo 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ.

Được. Quý vị cần đến Mỹ nhập cư trong thời hạn của Visa, nếu chưa thu xếp được thì liên hệ với Lãnh Sự Quán để xin gia hạn visa. Trường hợp không thể đến Mỹ nhập cư trong thời hạn 1 năm, quý vị nên trình bày với Lãnh Sự Quán để được xem xét. Tuy nhiên, lời khuyên cho Quý vị tốt nhất là nên nhập cảnh Mỹ trong thời hạn đầu khi Visa được cấp, để thể hiện thiện chí muốn xin thường trú nhân Mỹ của Quý vị. Đây chính là mục đích chính và đặc quyền cao nhất của Quý vị khi tham gia chương trình EB-5. Sau đó, quý vị cần xin Re-entry Permit(Giấy phép tái nhập cảnh) để trở về Việt Nam. Thẻ này cho phép người có thẻ xanh vắng mặt ở Mỹ tối đa 2 năm.

Hoàn toàn có thể. Mỹ và Việt Nam chấp nhận chế độ song tịch.

Có. Việc này được xem như là “quà tặng” từ thành viên gia đình, và có thể được dùng cho việc đầu tư sau khi khấu trừ thuế (nếu có). Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp chứng từ nguồn gốc hợp pháp của nguồn tiền đó.

Theo chương trình đầu tư EB-5 trực tiếp, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) chỉ công nhận việc làm toàn thời gian được tạo ra trực tiếp. Toàn thời gian có nghĩa là việc làm 35 giờ lao động hoặc hơn trong một tuần và người lao động phải là công dân Hoa Kỳ.   Theo chương trình đầu tư gián tiếp (Việc làm tạo ra thông qua các Vùng Khuyến Khích Đầu Tư (TEA)), USCIS công nhận cả việc làm toàn thời gian được tạo ra trực tiếp và gián tiếp. Các việc làm này được tính toán dựa trên mô hình kinh tế được công nhận, giúp đáp ứng các tiêu chuẩn tạo việc làm dễ dàng hơn.

 • Đơn I-526

Là mẫu đơn để xin Nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài, chứng minh rằng người xin cấp visa đang đầu tư hoặc đã đầu tư có số vốn đáp ứng đủ yêu cầu với dự án EB-5. Thông thường, các luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn EB-5 chuẩn bị các đơn I-526. Các đương đơn có đủ điều kiện nộp đơn I-526 sau khi thực hiện đầy đủ yêu cầu đầu tư vào một dự án EB-5 do Chính phủ Mỹ phê duyệt. Đơn I-526 thường được hoàn tất bởi luật sư di trú và sẽ được gửi lên Trung tâm Dịch vụ California, Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS).

 • Đơn I-829

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5 cho nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đơn I-829 xác nhận nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu cho chương trình EB-5 của Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS). Ngay sau khi I-829 được duyệt, các hạn chế về cư trú có điều kiện của nhà đầu tư sẽ được xóa bỏ để nhà đầu tư, vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể định cư tại Hoa Kỳ.Đơn I-829 được gửi tới Trung tâm Dịch vụ California thuộc USCIS. Đơn I-829 thường được lập với sự hỗ trợ từ luật sư di trú EB-5. Đơn I-829 thường được lập và nộp bởi luật sư di trú, người giải quyết các vấn đề về EB-5.

Việc xác định Vùng tạo việc làm trọng điểm(TEA) được thực hiện bởi chính phủ tiểu bang giám sát thẩm quyền địa lý cụ thể trong đó có một dự án EB-5. Nó xác định các địa điểm có tỷ lệ thất nghiệp là hơn 150% so với mức trung bình quốc gia. Nếu một dự án EB-5 ở một địa điểm đủ tiêu chuẩn để được chỉ định theo TEA thì số tiền đầu tư tối thiểu EB-5 cho mỗi Nhà đầu tư là $500,000. Nếu nó không ở vị trí của TEA, thì số tiền đầu tư tối thiểu là $1,000,000. Mỗi tiểu bang sẽ có chính sách riêng đối với TEA.

EB-5 Processx

[history his=”%5B%7B%22year%22%3A%22Step%201%22%2C%22name%22%3A%221%20-%203%20months%22%2C%22des%22%3A%22Initial%20evaluation%20of%20dossiers%20%E2%86%92%20Signing%20%20Service%20Contract%20%E2%86%92%20Selecting%20an%20Investment%20Project%20%E2%86%92%20Financial%20Substantiation%20%E2%86%92%20Attorney%20Consultancy%20-%20Apply%5Cn%20for%20I-526%20(6%20to%2018%20months)%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22Step%202%22%2C%22name%22%3A%226-8%20months%22%2C%22des%22%3A%22Letter%20of%20approval%20I-526%20%E2%86%92%20Consular%20Interview%20%E2%86%92%20Issue%20a%20visa%20(7%20days)%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22Step%203%22%2C%22name%22%3A%22~21%20months%22%2C%22des%22%3A%22Obtain%202%20year%20conditional%20green%20card%20%E2%86%92%20Apply%20for%20I-829%20for%20conditional%20removal%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%22Step%204%22%2C%22name%22%3A%226-12%20months%22%2C%22des%22%3A%22Obtain%20Permanent%20Green%20Card%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%E3%80%80%20%22%7D%5D” light=”true” ani=”true”]
[projrelated col=”3″ idpost=”9453,6026,4146″ title=”EB-5 Projects”]
[call_to title=”Scheduling For The Best Support now” linkbox=”url:%23|title:Hotline%3A%200931%20830%20838||”]
[na_posts_carousel style=”mega-post-carousel4″ comment=”none” catg=”none” dot=”false” speed=”5000″ descsize=”12px” txtclr=”#000000″ dateclr=”#000000″ descclr=”#888888″ settings=”size:5|order_by:date|post_type:post|categories:85″]