19th Ave New York, NY 95822, USA

Liên hệ

[ctinfo info=”%5B%7B%22name%22%3A%22Vietnam%22%2C%22map%22%3A%22%3Ciframe%20src%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m18!1m12!1m3!1d3919.4359029248194!2d106.70455741395824!3d10.777887992320512!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f45f627c0b5%253A0xd5f300f622e9f418!2sInterimm%2BVietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1495783995009%5C%22%20width%3D%5C%22100%25%5C%22%20height%3D%5C%22380%5C%22%20frameborder%3D%5C%220%5C%22%20style%3D%5C%22border%3A0%5C%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E%22%2C%22content%22%3A%22%3Caddress%20class%3D%5C%22address-style-2%5C%22%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EAddress%3A%3C%2Fstrong%3EP.705%2C%20t%E1%BA%A7ng%207%2C%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Landmark%2C%205B%20T%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng%2C%20Q1%2C%20HCM%3C%2Fspan%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EHotline%3A%3C%2Fstrong%3E0931%20830%20838%20-%200901%20329%20729%3C%2Fspan%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EPhone%3A%3C%2Fstrong%3E(%2B84.8)%2038%2022%2099%2013%3C%2Fspan%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EFax%3A%3C%2Fstrong%3E(%2B84.28)%2038%2022%2099%2015%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EEmail%3A%3C%2Fstrong%3E%3Ca%20href%3D%5C%22mailto%3Ainfo%40interimm.vn%5C%22%3E%20info%40interimm.vn%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%5Cn%3Cspan%3E%3Cstrong%3EWeb%3A%3C%2Fstrong%3E%3Ca%20href%3D%5C%22http%3A%2F%2Finterimm.vn%5C%22%3Ehttp%3A%2F%2Finterimm.vn%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%5Cn%5Cn%3C%2Faddress%3E%22%7D%5D”]

Liên hệ với chúng tôi:x

[fc id=’7′][/fc]